top of page

Serbisyo ng pagpapayo sa sariling wika

Maaaring kumonsulta ang lahat ng mga Technical Intern Trainees

・ Tungkol sa buhay sa Japan
・ Tungkol sa Technical Intern Training   atpb.

gamit ang inang wika.
Para sa mga nais kumonsulta, mangyaring ipaalam sa amin sa pamamagitan ng telepono, e-mail, o sulat.

03-6661-1451

bottom of page