top of page

Tham vấn ngôn ngữ bản địa

○Chúng tôi trả lời các câu hỏi về

・ Cuộc sống ở Nhật Bản
・ Đào tạo thực tập sinh kỹ năng, v.v.

từ các thực tập sinh kỹ năng bằng ngôn ngữ của họ.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc thư.

03-6661-1451

bottom of page