Tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa

○ Chúng tôi tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa cho các thực tập sinh kỹ thuật về:

・ Cuộc sống sinh hoạt tại Nhật
・ Việc thực tập kỹ năng   ...

Các bạn có nội dung cần tư vấn thì hãy thông báo bằng điện thoại, thư, thư điện tử

03-6661-1451