top of page

ការពិគ្រោះយោបល់ជាភាសាជាតិ

○ ពីកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេសជំនាញ

・ទាក់ទងនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
・ទាក់ទងនឹងការសិក្សាបច្ចេកទេសជំនាញ ។ល។

គឺយើងផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ជាភាសាជាតិ។

សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ទទួលការពិគ្រោះយោបល់ សូមជូនដំណឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទ សារអេឡិចត្រូនិច ឬសំបុត្រ។

03-6661-1451

bottom of page